Onderhoud steigers

Gemeente Amsterdam heeft opdracht gegeven voor het reinigen en uitvoeren van klein onderhoud aan de steigers. Iedereen is hier per brief over geïnformeerd. We hebben begrepen dat enkele bewoners liever niet willen dat er onderhoud wordt gepleegd en wordt...

Bruggenbouwerij

Vanmiddag 18 december is een aantal bewoners van het Jaagpad en IJsbaanpad bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de geplande brug over de schinkel. De brug gaat van de Laan der Hesperiden over de schinkel naar de Generaal Vetterstraat. Belangrijkste conclusie die...

Precarioverhoging

Beste leden van de VWZ, Aanstaande donderdag 17 oktober vergadert de gemeenteraad over een verhoging van de precario. De precario was lange tijd 7 euro en wordt volgend jaar 11 euro om vervolgens te stijgen naar 13 euro per m2 in 2021. Alhoewel we ons realiseren dat...
In memoriam Dave Schmalz

In memoriam Dave Schmalz

Gisteren hebben we afscheid genomen van één van onze meest markante buurtgenoten, Dave Schmalz. Voor de liefde vanuit Amerika naar Nederland gekomen en hier gebleven. Hij heeft jaren in de VWZ-Nieuwbrief geschreven, vooral over onderwerpen die te maken hadden met...