Na de kerstvakantie gaat de gemeente Amsterdam op vier locaties proefsleuven graven om te kijken of er ondergrondse containers kunnen worden geplaatst. De proefsleuven worden gegraven om te kijken of er geen leidingen in de grond zitten. Op twee plekken in onze buurt komen ondergrondse containers voor glas, papier, plastic en restafval. Langs het Jaagpad komen nog twee ondergrondse containers voor restafval. Op deze tekening kan je de plaats van de verschillende ondergrondse containers zien.