Vanmiddag 18 december is een aantal bewoners van het Jaagpad en IJsbaanpad bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de geplande brug over de schinkel. De brug gaat van de Laan der Hesperiden over de schinkel naar de Generaal Vetterstraat.

Belangrijkste conclusie die direct met ons gedeeld werd was dat een trambrug er niet gaat komen. Het minder leuke nieuws was dat er wel een brug gaat komen. Zeker één voor fietsen en voetgangers. Later dit jaar wordt beslist of er ook een busverbinding komt.

Voor 2 tot 3 woonboten aan het Jaagpad gaat dit in ieder geval betekenen dat ze verplaatst of uitgekocht gaan worden.

De projectleider van de gemeente geeft aan dat ze zeer geïnteresseerd zijn in woonboten aan het jaagpad die te koop gaan komen (deel tussen blauwe brug en huis te vraag).

Schadeloosstelling wegens verlies aan woonkwaliteit is in dit gesprek ook aan de orde geweest. De gemeente kent geen concrete voorbeelden maar sluit schadeloosstelling niet uit.

De concrete bouw wordt niet eerder dan in 2025 voorzien.

In januari volgt een informatiebijeenkomst. Daar krijgen bewoners te zijner tijd een uitnodiging voor.