De Vereniging Woonschepen Zuid (VWZ) behartigt de belangen van de woonbootbewoners in Amsterdam Zuid. Haar missie is het bewaken van de woonomstandigheden van de bewoners. Door overleg te plegen met de betrokken overheden en het volgen van plaatselijke ontwikkelingsplannen wordt hieraan voldaan. De statuten van de vereniging vindt u hier.

De VWZ bestaat sinds 1991 en heeft belangrijke resultaten geboekt, zoals:

  • het oplossen van het algenprobleem in de Nieuwe Meer;
  • het bewerkstelligen en het onderhoud van de rioolaansluitingen voor de woonboten aan het IJsbaanpad en de Jachthavenweg;
  • het coördineren van de vervanging van de steigers op het IJsbaanpad en de Jachthavenweg;
  • het woonbotenbeleid van het stadsdeel;
  • het behouden van het landelijke karakter van het gebied langs het Jaagpad, en van de blauwe brug over de ingang van de Riekerhaven.
  • Het geluidsscherm op de brug over de A10 kwam tot stand na veel actie en druk vanuit de vereniging.

Word lid!

De jaarlijkse contributie is 25,00 euro. Het geld gebruiken we als buffer voor als er rechtszaken tegen de gemeente gevoerd moeten worden, technisch en juridisch advies over bijvoorbeeld fijnstof en geluid ingewonnen moet worden, en organiseren we om de paar jaar een buurtfeest voor iedereen.

Aanmelden? Stuur een e-mail naar info@vwz.amsterdam

Het rekeningnummer van de VWZ is IBAN: NL41INGB0005923363, Vermeld bij het overmaken het adres van de woonboot.