Een lijst met nuttige contactinformatie mag uiteraard niet ontbreken.

Frank Winder
06 22 22 25 31
Voor zowel storingen als (collectieve) onderhoudsbeurten
E-mail: info@winderpomptechniek.nl

RioolFix :  06 1627 7981

Glazenwasser te water: Guido 0651368564

Electricien Ronald Caviro: 0683588396

Schilder en onderhoudsbedrijf Daan: 0614192099

Daken William: 0653641631

Liander (elektra, gas, meterkast)
nationaal storingsnummer gas en stroom
0800 9009

Waternet
Klantenservice: 0900 93 94

Sluiswachter Nieuwemeersluis
020 615 51 15
voor klachten over vaargedrag
zowel plezier- als beroeps

Hoogheemraadschap

Vereniging De Oeverlanden Blijven!

Wijkopbouworgaan Zuid-West

Algemene Belangenvereniging Schinkeleilanden

Politie
Buurtregisseur Van Tuyllbuurt
Ton Engelgeer
0900 8844
E-mail: t.engelgeer@amsterdam.politie.nl

Gemeente Amsterdam
telefoon: 14020

Parkeren

Verbeterdebuurt.nl

Geluidshinder Schiphol

Klachtenlijn DWR (drijfvuil)
0900 93 94