Algemene Leden Vergadering 2023 – 31 oktober

Beste leden van VWZ, Bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd om onze Algemene Leden Vergadering bij te wonen. De ALV wordt gehouden op dinsdag 31 oktober 2023 in het clubgebouw van tennisvereniging Joy Jaagpad, bij de sluis. De vergadering start om 20:00 uur en...

Schinkelkwartier 28 sept 19:15 Huis te Vraag

Beste buurtbewoners! Afgelopen voorjaar-zomer hebben tientallen van ons in gesprekken met het Schinkelkwartier projectteam van de  onze visie over het voetlicht gebracht over de ontwikkeling van Schinkelkwartier. We gaven eind juli al een eerste terugkoppeling over de...
Kappen groen langs a10

Kappen groen langs a10

Regelmatig hebben we als VWZ overleg over de werkzaamheden die er aan komen i.v.m. de verbreding van de A10 en de herinrichting van het knooppunt Nieuwe Meer. Alle besluiten hierover zijn inmiddels genomen en goedgekeurd en de echte uitvoering van dit hele project...
Overlast op het water

Overlast op het water

Vaarseizoen 2023 van start. Leuk! Maar hoe de overlast te beteugelen? Het vaarseizoen is begonnen. Daarom hebben wij namens VWZ een overleg gehad met onze gebiedsmakelaar van Oud-Zuid, Waternet en de Dienst Toezicht & Handhaving op het water. Om de overlast op en...