Beste leden van de VWZ,

Aanstaande donderdag 17 oktober vergadert de gemeenteraad over een verhoging van de precario. De precario was lange tijd 7 euro en wordt volgend jaar 11 euro om vervolgens te stijgen naar 13 euro per m2 in 2021.

Alhoewel we ons realiseren dat het om percentueel hoge percentages gaat, denken we niet dat verzet succesvol zal zijn.

Heel onredelijk komt ons de prijsstijging ook niet voor. Op papier zijn we namelijk de afgelopen jaren een stuk welvarender geworden door de prijsstijging van onze ligplaatsen. En bovendien waren de precario prijzen al geruime tijd op hetzelfde niveau.

We hebben wel al in een eerder stadium laten weten wat we van deze plannen vonden. Toen hebben we aangegeven dat we tegen een verhoging zijn enkel en alleen om de gemeentekas te spekken. Daar heeft men helaas niet naar geluisterd.

Voor een ieder die zijn ongenoegen kenbaar wil maken. Tot morgen kunt u zich aanmelden om in te spreken bij de raadscommissie die over deze verhoging een besluit gaat nemen. Dat kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren.

Bestuur VWZ