Gemeente Amsterdam heeft opdracht gegeven voor het reinigen en uitvoeren van klein onderhoud aan de steigers. Iedereen is hier per brief over geïnformeerd.

We hebben begrepen dat enkele bewoners liever niet willen dat er onderhoud wordt gepleegd en wordt schoongemaakt. Met dit bericht willen we polsen of bezwaren tegen onderhoud en schoonmaak breder leven.

Laat het ons weten op info@vwz.amsterdam

Ook als u van mening bent dat onderhoud en schoonmaak juist wel moet worden uitgevoerd horen we dat graag.

Mocht het zo zijn dat de bezwaren tegen onderhoud en schoonmaak breder leven dan kunnen we als vereniging van bewoners de gemeente verzoeken om onderhoud en schoonmaak aan de openbare steigers uit te stellen of te laten vervallen. Of deze actie succes zal hebben weten we niet.

NB: Bedenk wel dat een verzoek tot uitstel van onderhoud en schoonmaak in de toekomst gevolgen kan hebben op het onderhoud aan de steigers.