Algemene Leden Vergadering 2023 – 31 oktober

Beste leden van VWZ, Bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd om onze Algemene Leden Vergadering bij te wonen. De ALV wordt gehouden op dinsdag 31 oktober 2023 in het clubgebouw van tennisvereniging Joy Jaagpad, bij de sluis. De vergadering start om 20:00 uur en...

Schinkelkwartier 28 sept 19:15 Huis te Vraag

Beste buurtbewoners! Afgelopen voorjaar-zomer hebben tientallen van ons in gesprekken met het Schinkelkwartier projectteam van de  onze visie over het voetlicht gebracht over de ontwikkeling van Schinkelkwartier. We gaven eind juli al een eerste terugkoppeling over de...

Jaagpad – Groen, Rustig en Veilig

Binnen de gemeente wordt hard gewerkt aan het project Schinkelhaven, van bedrijventerrein naar dichtbebouwd woon-werkgebied. Het groen aan het Jaagpad wordt het enige groen voor deze buurt, waar een paar duizend mensen gaan wonen en werken. De gemeente denkt aan...

Bewonersperspectief Schinkelkwartier

Na twee en een half jaar is het zover: Vanaf 17 april 2023 mogen bewoners meepraten en co-creëren aan Schinkelkwartier! Het is cruciaal om het perspectief van bewoners over de plannen te leggen om fouten te voorkomen die de wijk voor de komende decennia onleefbaar,...