Beste leden van VWZ,

Bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd om onze Algemene Leden Vergadering bij te wonen. De ALV wordt gehouden op dinsdag 31 oktober 2023 in het clubgebouw van tennisvereniging Joy Jaagpad, bij de sluis. De vergadering start om 20:00 uur en vanaf 19:30 is iedereen welkom.

We hebben ons als bestuur het afgelopen jaar met een behoorlijk aantal onderwerpen bezig gehouden. Sommige van deze onderwerpen zijn van direct belang en sommige hebben op wat langere termijn gevolgen. Tijdens deze ALV willen we vrijwel al deze onderwerpen bespreken met onze leden. Uiteraard is er ook ruimte voor onze leden om vragen te stellen en suggesties te doen en na afloop nog wat na te praten.

De agenda bevat de volgende onderwerpen:

 • Opening
 • Zuidasdok/Knooppunt Nieuwe Meer 
 • Resultaten van het gebruik van de Warmtecamera
 • Ontwikkeling van het Schinkelkwartier
 • Financiële Verantwoording
 • Steiger Onderhoud
 • Woonboot Coalitie Amsterdam
 • Nieuwe Meer
 • Overlast
 • Evenementen rond het stadion
 • Bestuur van de vereniging
 • Rondvraag

Tijdens de ALV van 2022 is een aantal van bovenstaande onderwerpen ook uitgebreid behandeld en de voortgang op die zaken zal dan ook bij het desbetreffende onderwerp besproken worden.

In de financiën is duidelijk te zien dat het aantal leden dat contributie betaalt afneemt. Een grote oorzaak hiervoor lijkt de discipline om op eigen initiatief die contributie over te maken. Het bestuur heeft daarom het initiatief genomen om betaling van de contributie flink te vereenvoudigen en tegelijkertijd ook de ledenadministratie en zaken rond activiteiten makkelijker te maken. Hierover ontvangen de leden meer informatie in een apart bericht.

Een groot deel van het bestuur is al lang in functie. Alle bestuursleden hebben in principe aangegeven dat ze willen doorgaan met hun activiteiten, maar er is ook wel een duidelijke behoefte aan nieuwe instroom. Dit is belangrijk omdat VWZ invloed kan uitoefenen op ontwikkelingen die ons allen aangaan.

De Gemeente Amsterdam en andere instanties betrekken tegenwoordig bewoners in de uitvoering van gemaakt beleid. Vele leden zijn het afgelopen jaar betrokken geweest bij één of meer van de onderwerpen. Nog meer leden hebben kunnen merken dat op sommige onderwerpen de inzet, van het bestuur en van de VWZ leden die namens het bestuur meedoen, daadwerkelijk goede resultaten tot gevolg hebben. Het bestuur nodigt daarom alle leden uit om te overwegen om een klein beetje eigen tijd  te steken in het organiseren van en meedoen met bovenstaande en nieuwe onderwerpen.

We hopen jullie te zien op dinsdag 31 oktober