Beste buurtbewoners!

Afgelopen voorjaar-zomer hebben tientallen van ons in gesprekken met het Schinkelkwartier projectteam van de  onze visie over het voetlicht gebracht over de ontwikkeling van Schinkelkwartier.
We gaven eind juli al een eerste terugkoppeling over de gesprekken per thema en geven 28 sept a.s. een update. Het projectteam heeft in antwoord op de gesprekken ideeën gegeven over hoe ze het zien en hoe ze het willen opnemen in de investeringsnota. Dit concept staat in de bijlage. Het buurtplatform wil verder ruimte nemen om op deze punten verder te gaan. Wat ons betreft is a.s. donderdag een goed moment om hierover van gedachten te wisselen en een (groter) team samen te stellen dat op diverse punten gezamenlijke punten uitwerkt en voor het voetlicht brengt.
————– Tekst van de uitnodiging ———————-

Namens het buurtplatform Schinkelkwartier nodig ik je van harte uit om de bijeenkomst
Buurtplatform Schinkelkwartier: Tot hier, en verder? bij te wonen. We lichten toe wat er
inhoudelijk is bereikten en besproken in de gebiedsontwikkeling Schinkelkwartier en wat de
praktische betekenis van het buurtplatformrecht hierin is geweest. Binnenkort ligt het nieuwe
Participatiekader (hier ook: brief wethouder Groot Wassink en oplegger), waarin het
buurtplatformrecht is opgenomen, voor aan de stadsdeelcommissie. Daarbij kunnen de
ervaringen van buurtplatform Schinkelkwartier illustreren hoe het platformrecht kan werken
en wat er nog gerealiseerd kan worden. We zijn nog (lang) niet uitgepraat met het
projectteam, en jullie betrokkenheid levert een geweldige bijdrage hieraan.
De volgende thema’s komen aan bod:
● Groen: wat is er nu aan groen, wat blijft er over? Met welke ecologische effecten?
Hoe kunnen we compenseren?
● Mobiliteit: welke knelpunten kent het mobiliteitsplan? Wat is daar aan te doen?
● Wat weten we van het stedenbouwkundig plan? Welke aanzienlijke vragen resteren,
welke opties zijn er?
● Leefbaarheid en veiligheid: onder de streep, wordt dit een prettige wijk voor
toekomstige bewoners?
● Hoe heeft het buurtplatformrecht dit proces geholpen? Wat kan de
toekomst zijn van het buurtplatformrecht?

Menno Houtstra en Lucien Stöpler van het Buurtplatform Schinkelkwartier leiden
de avond in. Na een korte pauze gaan we dieper in op de inhoud: wat heeft het
buurtplatformrecht voor meerwaarde? Welke veranderingen zijn nodig om het ontwerp te
verbeteren? Hoe gebruiken we ons recht om dat te realiseren?
De avond is bedoeld voor mensen die onderdeel (willen) zijn van een gezamenlijke
ontwikkeling van Schinkelkwartier, inclusief het recht van bewoners en ondernemers om als
buurtplatform daarop invloed uit te oefenen. Eten en drinken is verzorgd door de organisatie.
Vragen, opmerkingen en aanvullingen kunt u doorgeven aan:

Bewoners Schinkelkwartier

schinkelkwartier@gmail.com
Lucien Stöpler, 06 124 78 785