De gemeente Amsterdam wil de komende jaren 50.000 woningen bouwen. Uit het rapport koers 2025 blijkt dat Amsterdam mogelijkheden ziet om op het IJsbaanpad versneld 400 woningen te realiseren. Uit de kaart bij het rapport blijkt dat het gaat over het gebied waar nu de Van Det school, Pand zuid, sporthallen zuid, burgerweeshuis en de kantoren zijn gevestigd. Ook het industrieterrein schinkel is een zoeklocatie voor extra woningen. Wat verder opvalt in het rapport is dat er als randvoorwaarde voor woningbouw in dit gebied wordt gesproken over extra bruggen voor tram, fiets en autoverkeer tussen de Nieuwe meer sluis en de zeilstraat. Hier vindt u het rapport en bijbehorende kaarten. Meer dan wat op de website van de gemeente Amsterdam staat weten we als bestuur van de VWZ op dit moment niet. Zodra er meer nieuws is laten we dat op deze website weten.