Jaagpad – Groen, Rustig en Veilig

Binnen de gemeente wordt hard gewerkt aan het project Schinkelhaven, van bedrijventerrein naar dichtbebouwd woon-werkgebied. Het groen aan het Jaagpad wordt het enige groen voor deze buurt, waar een paar duizend mensen gaan wonen en werken. De gemeente denkt aan...

Bewonersperspectief Schinkelkwartier

Na twee en een half jaar is het zover: Vanaf 17 april 2023 mogen bewoners meepraten en co-creëren aan Schinkelkwartier! Het is cruciaal om het perspectief van bewoners over de plannen te leggen om fouten te voorkomen die de wijk voor de komende decennia onleefbaar,...

Schinkelkwartier – Overleg met Gemeente

De Gemeente Amsterdam heeft de groep omwonenden van het toekomstige Schinkelkwartier gevraagd om mee te denken in de verdere realisatie van de plannen voor het Schinkelkwartier. Er is zelfs budget gegeven aan de omwonenden om de samenwerking behoorlijk professioneel...