Afgelopen dinsdag is de Projectnota voor het Schinkelkwartier vastgesteld. Dit project raakt onze leefomgeving, met als grootste invloed een extra brug over de Schinkel, de aanleg van een oeverpark langs de Schinkel en een flinke inbreuk op het terrein rond “Huis te Vraag”.

VWZ heeft een uitgebreide reactie gegeven op het concept van die Projectnota. Veel leden hebben dat ook op persoonlijke titel gedaan. De informatie is nog vers van de pers, maar een snelle blik werpend op de nieuwe versie van de nota en de toelichting op de ingediende reacties laat zien dat er degelijk is omgegaan met onze reacties en de teksten die nu gebruikt worden zijn dan ook op diverse punten aangepast. De brug en het oeverpark staan nog volop in de teksten, Huis te Vraag wordt nu duidelijk ontzien.

Wie de informatie zelf wil bekijken kan terecht op deze website: https://www.amsterdam.nl/projecten/schinkelkwartier/     *** op dit moment zijn de verwijzingen naar de projectnota documenten verkeerd door een fout op de website van de gemeente ***

Met deze vaststelling is Fase 2 van het project afgerond. Nu gaat Fase 3 van start en daarin zal veel overleg gaan plaatsvinden met omwonenden. Zodra wij uitgenodigd worden zal dat hier ook gemeld worden. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan overleg met de Gemeente en daarna bij te dragen aan een zo goed mogelijke inpassing van alles wat het Schinkelkwartier gaat brengen in onze omgeving, meld u dan aan via een reactie op dit bericht of een email naar info@vwz.amsterdam