Wat is er aan de hand?

Vorige jaar werd de installatie die ervoor zorgt dat er geen overlast door blauwalgen komt in de Nieuwe Meer vernieuwd. Helaas: dikke lagen blauwalgen in de kom van de Nieuwe Meer rond onze woonboten. De afgelopen winter heeft Rijnland uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van dat probleem en de mogelijke oplossingen.

Hoe worden de blauwalgen bestreden?

Blauwalgen worden bestreden door het water in het meer te mengen met honderden meters lange luchtstrengen in het meer. Als je wilt weten hoe die installatie precies werkt, kijk dan naar onderstaande video of op  deze pagina van Rijnland.

Probleem 1 Installatie niet meer op de bodem

Die nieuwe installatie werd op verzoek Vattenfall niet meer op de bodem gelegd maar zweeft nu op 15 meter diepte. Daardoor wordt alleen de bovenste 15 meter van het meer gemengd en blijft er op de bodem een koude laag in stand. Vattenfall gebruikt die om bedrijven en woningen aan de Zuidas te koelen. Afgelopen zomer bleek dat daardoor de oeverzones niet meer voldoende gemengd worden.  Daar ontstonden drijflagen van blauwalgen die bij zuidwestenwind bij ons voor de deur kwamen te liggen.
Om dit op te lossen wordt er de komende tijd een extra streng aangelegd in de oeverzone van het westelijke deel van het meer.

Probleem 2 Compressoren onvoldoende krachtig

Bij de Nieuwe Meer staan twee grote compressoren die zorgen voor de lucht waarmee het water gemengd wordt. Die bleken niet krachtig genoeg voor het nieuwe systeem en werden bovendien te laat aangezet. De capaciteit van de compressor aan het Jaagpad (oostelijk deel) is inmiddels aanzienlijk verhoogd. De compressor aan de Oude Haagseweg (westelijk deel) wordt half april uitgebreid.

Is het genoeg?

Rijnland gaat ervan uit dat dit voldoende moet zijn. Aan ons als bewoners en aan andere gebruikers van het Nieuwe Meer is beloofd dat het experiment om de installatie niet meer op de bodem te leggen geen nadelige gevolgen voor ons zou hebben. En dat in het uiterste geval de installatie gewoon weer verlaagd wordt. Daarom wordt er dit jaar weer onderzoek gedaan en houden wij samen met andere organisaties rond de Nieuwe Meer de zaak goed in de gaten.

Meld blauwalgen

Ook dit jaar is het daarom weer van belang om blauwalgen altijd te melden bij Rijnland. Die meldingen – is mijn ervaring- worden altijd serieus genomen en zijn ook van om te beoordelen of de installatie nu wel naar behoren werkt.

Melden doe je bij het meldpunt van Rijnland.
Daar kan je overigens alles melden wat met de waterkwaliteit in de kom en de Nieuwe meer te maken heeft.

Roland