Bijeenkomst Sluiswachters

Verslag bijeenkomst Sluiswachters over bediening sluis op afstand                                    25-05-2016 Rob, de sluiswachter die ook bij de ALV aanwezig was, opent de bijeenkomst en geeft het woord aan Erik, de teamleider van Rob. Achtergrond Erik begint met...