Informatie van ZUIDPLUS:

Zoals eerder gemeld begint de bomenkap langs het talud van de A10, ter hoogte van de Schinkel, half december, in week 50.

Een deel van de te kappen bomen staat tussen de A10 en het spoor. Deze worden deels gekapt in de nacht van 8 op 9 november tussen 22.00 u en 05.00 u en 9 november overdag tussen 07.00 u en 19.00 u. De werkzaamheden in de nacht zijn nodig omdat er ruimte gemaakt moet worden voor de aanvoer van het materieel zodat de overige bomen op deze locatie overdag gekapt kunnen worden (groen omcirkeld op bovenstaand plaatje). De A10 wordt hiervoor, ’s nachts, deels afgesloten.

Als gevolg van de werkzaamheden kan er beperkte hinder ondervonden worden.

 

Meer informatie over de kap bij Zuidasdok