Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State hebben woonboten nu een omgevingsvergunning nodig. Het gevolg daarvan is weer dat de gemeente nu ook toets aan welstandseisen. De welstandscommissie heeft zich al bemoeid met de kleur van de woonark en met de vorm van de ramen. Deze mochten niet rond zijn. De VWZ heeft naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkeling een brief gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders omdat wij van mening zijn dat deze buurt niet in het keurslijf van de Amsterdamse welstand gedwongen moet worden.

De welstand brief die het bestuur naar het college stuurde.