Afgelopen najaar heeft de VWZ een gereageerd op de concept-nota Welstand op het Water. Onze grootse vrees dat we door de beleidsaanharkers verbannen zouden worden naar Vinex-aan-de-Schinkel. Vandaar onze inzet om het huidige welstandsvrije beleid voor onze buurt te handhaven.

Jammergenoeg hebben we dit punt niet binnengehaald! Maar gelukkig is de gemeente vol begrip: ‘Elke plek heeft een eigen sfeer en ook rafelranden horen erbij.’ ‘In het gebied De Schinkel is de weging van de ruimtelijke context anders, omdat hier de arken aaneengesloten liggen en daarmee de vormgeving van een boot een beperkte invloed heeft op de ruimtelijke kwaliteit van de aangrenzende gebieden.’ Kortom we mogen toch iets minder ingetogen kleurgebruik en terughoudende architectuur.

Een ander punt van de VWZ waren de zonnepanelen. Volgens de gemeente is  plaatsing onder een hoek van 30 graden niet wenselijk, het tast de contouren zichtbaar aan. Esthetiek gaat vooralsnog boven technisch rendement. ‘Het kan dus betekenen dat een hellingshoek niet optimaal is.’ Echter, opgemerkt wordt dat ‘in Nederland een relatief hoog aandeel diffuse zonnestraling is, zodat ook bij een minder optimale hellingshoek een goede opbrengst gehaald wordt’.