De Oeverlanden blijven groen stond er onlangs heel opgewekt in het Parool. Maar dat betekent niet dat er niets veranderd in de oeverlanden.
Lees alles zelf in de net verschenen ontwikkelingen strategie de Oeverlanden, die mede tot stand is gekomen door intensieve samenwerking met belanghebbenden.

Ontwikkelstrategie De Oeverlanden vastgesteld
Landschapspark De Oeverlanden is een belangrijk natuurgebied voor Amsterdam. De gemeente kiest er nadrukkelijk voor om het groen in De Oeverlanden te beschermen en te versterken. En om er een gebied van te maken waar Amsterdammers graag komen om te wandelen, sporten, spelen of om te genieten van de natuur. In de concept Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden staat hoe het er in 2040 uit kan komen te zien.

Kostbaar groen beschermen
Een groeiende stad kan niet zonder groen. De natuur in De Oeverlanden is kwetsbaar en heeft een hoge biodiversiteit. In de concept ontwikkelstrategie staat daarom de natuurwaarde van de Oeverlanden voorop, bijvoorbeeld door het aanbrengen van ecologische verbindingen of het maken van open ruige plekken. In het landschapspark bepaalt de ligging aan het water de identiteit van het gebied, met bijvoorbeeld drijvende rieteilanden, kleine baaitjes en natuurlijke oevers.

Rust en reuring
In de concept ontwikkelstrategie wordt ook geschetst hoe De Oeverlanden een aantrekkelijk recreatiegebied kan worden voor alle Amsterdammers. Door het gebied in zones onder te delen komt er afwisseling tussen rust en reuring. Er is speciale aandacht voor groepen die nu nog geen gebruik van het gebied maken zoals gezinnen met jonge kinderen. Het idee is om kunst een speciale plaats te geven in het uiteindelijke ontwerp voor het gebied.

 Co-creatie met gebruikers
De gemeente heeft de ontwikkelstrategie samen met belangrijke groepen uit de omgeving gemaakt, zoals de Vereniging Nieuw en Meer, Vereniging De Oeverlanden Blijven!, watersportvereniging Onklaar Anker en tuinpark Ons Buiten. De bedoeling is om de komende jaren samen met deze organisaties en andere Amsterdammers de uiteindelijke plannen te maken voor De Oeverlanden en er een groen en afwisselend landschapspark van te maken met ruimte voor natuur én bezoekers.

Inspraak en consultatie
Van 25 mei tot en met 5 juli 2021 kunt u reageren op de concept ontwikkelstrategie. Dat kan op verschillende manieren.

  • U kunt een mail met reactie sturen naar oeverlanden@amsterdam.nl.
  • Een schriftelijke reactie kan naar
    Gemeente Amsterdam
    t.a.v. de directie Ruimte en Duurzaamheid
    Postbus 2758
    1000 CT Amsterdam

Na de inspraakperiode verwerkt de gemeente alle reacties in een Nota van Beantwoording, die vervolgens weer aan de raad wordt voorgelegd.

De nota kan hier lezen.