page_1_thumb_largeIn een flinke maar best goed leesbare nota heeft de gemeente Amsterdam eens op een rijtje gezet wat ze willen met het water in Amsterdam. Als bestuur konden we ons in heel veel zaken wel vinden. Toch hebben we besloten om tegen één ding bezwaar te maken: het verdwijnen van de brug- en sluiswachters. Waternet is bezig om te zorgen dat alle brueggen en sluizen vanuit één punt in Amsterdam op afstand bedienbaar worden. Wij denken sluiswachters in de zomer wel degelijk belangrijk zijn om te zorgen dat de overlast door (beschonken) watersporters binnen de perken blijft. En daarom hebben hier tegen bezwaar gemaakt.

Meer info:

watervisie 2040

Waternet