Op 25 maart is er overleg geweest tussen een aantal bewoners en de VWZ over de overlast rond de sluis. Lawaai, Wildplassen, vuil, hardvaren etc.
Resultaat is nu elk geval dat er nu op donderdag, vrijdag en zaterdag meer toezicht en handhaving is. Maar de toilet voorzieningen zijn nog volstrekt onvoldoende.
Het blijft belangrijk om Klachten van alle soorten en maten te MELDEN bij de Meldkamer via 14020.
Aanwezig namens de gemeente:

 • Gebiedsmakelaar Oud Zuid: Fadoua Boufarrah
  Verantwoordelijk voor contacten met de buurt.
 • Waternet
  Verantwoordelijk (in opdracht van de gemeente Amsterdam) voor bediening van de bruggen en sluizen in Amsterdam en Amstel, Gooi en Vechtstreek; nautisch beheer t.b.v. vlotte en veilige doorstroming van boten.
 • V&OR = Verkeer en Openbare Ruimte
  Verantwoordelijk voor het verkeerswegennet en de civiele constructies, zoals bruggen en sluizen; ook NM-sluis en sluishuis vallen daaronder.
 • THOR = Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte
  Verantwoordelijk voor toezicht en handhaving; is een nog jonge dienst, die veel te maken heeft gehad met onderbezetting en kinderziektes; begint nu goed gestalte te krijgen.
 • Programma Varen
  Verantwoordelijk voor o.a. (raam)posters, spandoeken en andere bebording: snel varen, geluidsoverlast e.d.

Sinds september 2020 serieus overleg tussen bovenstaande betrokkenen, incl. meldkamer (14020).

 Toezicht

De gemeente erkent inmiddels dat de situatie op en rond de Nieuwe Meersluis problematisch kan zijn. Daarom is omgeving NM-sluis en de Nieuwe Meer nu als hotspot bestempeld. Op donderdag, vrijdag en zaterdag zullen extra boten worden ingezet voor de NM-sluis en op het Nieuwe Meer zelf. Tijdens warme en drukke dagen/weekends zullen er stewards op de sluis aanwezig zijn.

Voor meer informatie over de bemensing, het materiaal (boten e.d.), de rol, taken en prioriteiten van THOR zie onder hun powerpoint.

Geluid- en andere overlast in, op en rond de sluis

Waternet richt zich primair op de bediening van de sluizen en bruggen en niet op geluidsoverlast. Volgens Waternet is geluidsoverlast lastig te constateren en nog lastiger tegen te gaan, vanwege de bediening op afstand. Dit punt zal nogmaals onder de aandacht van de centrale worden gebracht. En misschien dat aanwezige stewards op drukke dagen een positive invloed kunnen hebben.

Er zijn inmiddels grote borden en posters op de sluis tegen geluidsoverlast geplaatst, en borden aan beide buitenzijden van de sluis met regels voor wachten op toegang tot de sluis en ordentelijk in- en uitvaren.

 Schoon en toiletten

Er zijn veel extra afvalbakken geplaatst op de Nieuwe Meersluis. De afvalinzameling loopt nu over het algemeen goed. Wildplassen en schoonmaken van de toiletten in het sluisgebouw blijft een punt van zorg. Instanties wijzen naar elkaar voor onderhound en kosten.

Meldkamer

Klachten van alle soorten en maten MELDEN bij de Meldkamer via 14020.