Van Addie Weenk:

Op zaterdag 20 april bleek de natuur hard gewerkt te hebben in de hoop fijn tuinafval: onder de laag vers tuinafval konden we ca 15 kruiwagens prachtige compost oogsten . Daarmee zijn de buurtfruittuin en diverse aanplant en zaaigoed van vruchtbare bodem voorzien. Hieronder een impressie. Medeorganisator en fotografe Aukje ontbreekt op de foto’s.

Dank allen die zo enthousiast geholpen hebben met het oogsen van de compost uit onze composthoop en niet te vergeten allen die de buurt verfraaid hebben door het zaaien van mooie bij-vriendelijke bloemen. Hou je ogen open en laat je verrassen. En weet dus dat er mooie compost van je groente-, fruit- en etensresten en tuinafval gemaakt kan worden door afvalscheiding!