Op het terrein van Arsenal ligt in het verlengde van de atletiekbaan een zandbak voor het verspringen.
Deze zal worden verplaatst en komt nu evenwijdig aan het hek te liggen. Het startpunt van de aanloop komt te liggen bij “onze” achteringang van de voetbalvelden. Daarom zal die ingang verdwijnen. Of er ergens anders een achteringang zal komen kan ik helaas niet bevestigen maar we doen ons best.