Ronald woonde hier van 1990 tot 2003; zij woonden aan de Rijnsburgerstraat en lieten de hond altijd uit op het Jaagpad. Iemand vroeg ons op hun boot te passen voor 3 maanden, daardoor kenden we meer mensen en vroegen iedereen of ze ons een seintje wilde geven. Dat deed Deni  in 1990 tot onze vreugde!

Ze zijn vertrokken omdat ze geen eigen grond hadden en we betaalden hier precario, hij vreesde dat er erfpacht zou komen. We wilden geen erfpacht, dus toen we de kans kregen een woonark met eigen grond te kopen, kozen we daarvoor. Hij vond het wel heel jammer om weg te gaan.

Het leukste wat hij hier meemaakte was de heropening van de blauwe brug door verantwoordelijk PvdA  wethouder Ger de Visser, die eerst tegen deze brug was, mede omdat het politiek eigenlijk al klaar was toen wij er van hoorden! Groot feest in 1999 na 2 jaar actie voeren met een werkgroep van ongeveer 8 mensen. Willem en Frido hebben overal rood-witte linten opgehangen, om te laten zien, welk groen zou verdwijnen. Oorspronkelijke idee van de deelraad was de blauwe brug te vervangen door een grote brug voor vrachtwagens van het industrieterrein. Het initiatief kwam van de industrievereniging. Wij waren niet geïnformeerd. We hebben 2 jaar actie gevoerd: Hanneke bedacht een enquete onder de bedrijven, waaruit bleek dat de meerderheid niet voor was. We haalden 10.000 handtekeningen op, allerlei organisaties hielpen daarbij (wandelverenigingen tot de geitenboerderij). De handtekeningen werden aangeboden in een replica-brug. René vroeg een monumentenstatus voor de brug aan, maar hij lag er net te kort. Veel ingesproken in de deelraad. We nodigden  Wethouder Ger de Visser uit om de brug te heropenen en die noemde toen  dat hij nog nooit zo’n vasthoudende groep had meegemaakt. Hij waarschuwde ons meteen voor een tunnel of brug onder of boven de Schinkel. Dit heeft meneer Jansen gefilmd, Deni heeft een copie, die hij wel beschikbaar wil stellen.

Joep Blaas van D66 noemde, dat veel actiegroepen schreeuwen en weinig deden, en bij ons was het andersom. Hij was de eerste die ons openlijk steunde, en een persbericht uitstuurde. O.a. Paul Berendsen van Amsterdam anders/de Groenen adviseerde ons over politieke zaken. Het milieucentrum Amsterdam idem, die liepen ook mee met de rondleidingen door de buurt. De PvdA was tot de laatste vergadering tegen, en op het allerlaatst stemden ze voor het groen. Nadat er rood-witte linten hingen, nodigden we alle politieke partijen uit, om hier te komen kijken, dat hielp enorm.  AT5 is meerdere keren geweest. Later met het “Schinkeltracee Nee” konden we snel AT5 uitnodigen, in mijn winkel, omdat ik niet weg kon. Leon van de begraafplaats Huis te vraag deed ook mee. Het heeft allemaal geholpen.  Op het industrieterrein wilden ze de gebouwen max 20 meter laten worden, dat hebben we tot in de Raad van State aangevochten, met hulp van de gemeente. Het werd uiteindelijk 12 meter. Het democratisch proces was heel goed. Willem bedacht dat we niet alleen tegen moesten zijn, maar ook een alternatief, zo kwam de tweede brug er. En we hebben heel veel ingesproken in de deelraad. Er was in de groep ook veel saamhorigheid. De saamhorigheid in de buurt in die tijd vond ik sowieso heel prettig.

Carola en Ronald hadden muskus-eenden, die over het pad liepen. Sommige mensen waren er bang voor.

Alleen de dreiging van de erfpacht vond hij vervelend. De financiële onzekerheid. Golfslag van de bootjes die langskwamen. En we kregen ook een tijdje studenten als buren, die veel geluidsoverlast veroorzaakten ‘s nachts, als ik de volgende dag moest werken. Na telefoontjes hield het 10 minuten op….

De combinatie water en wonen met afstand van het verkeer en overal vlakbij.

Ronald was actief: voorzitter van de VWZ en lid van de werkgroep Jaagpad. Het laatste nam al veel van de bestuurstijd in. De ALV’s konden zeer roerig zijn. Er was wel een groep, die weinig behoefte hadden aan bestuurs-inmenging in de buurt. En die voelden zich niet gehoord. Het hielp mij wel, om van te voren met hen te praten over wat ze wilden. Er was ook wel discussie over de breedte van de boten. Nu zijn de maximale maten 6x 20 meter.

De nieuwsbrief mist hij niet, maar Dave stuurde hem nog jaren naar me toe.

Hij hoopt dat het gebied blijft zoals het is.