Dat er ambitieuze plannen zijn voor het Schinkelkwartier – het gebied van de Schinkel tot Sloten –   wisten we al. In de concept projectnota wordt nu duidelijk hoe ambitieus deze plannen wel niet zijn. Ons woonbotendorp komt in de slagschaduw van het deelplan Schinkelhaven (tussen de Schinkel en de A10). Het hele plan is te vinden op website van de gemeente*). De inspraakperiode loopt van 7 januari tot en met 17 februari 2021. VWZ zal hier zeker gebruik van maken. Laat ons weten wat je van de plannen vindt (info@vwz.amsterdam), eind januari zullen we onze concept-reactie met de leden delen.   

Wat kan er voor onze buurt gaan veranderen:

  • fietsbrug over de Schinkel;
  • geluidsschermen en afschermende bebouwing langs de A10, en mogelijk geluidsschermen langs de spoorbaan van tram en metro;
  • kunst en cultuur in de openbare ruimte en speelplekken langs het Jaagpad;
  • culturele voorziening op wijkniveau.

 Wat staat er in de concept projectnota over het deelplan Schinkelhaven (het gebied tussen de Schinkel en de A10):

Het gebied verandert in een ‘makersdistrict’ met een menging van oude en nieuwe ambachten, ondernemingen in creatieve sectoren en kleinschalige kantoren.

De zandhaven wordt vergroot en verbonden met de Westlandgracht. Aan de zonzijde van de ‘Schinkelhaven’ kan een groene oever ontstaan met terrassen aan het water.

Een fietsbrug over de gracht maakt de Schinkelhaven uit alle richtingen bereikbaar. Het stratenpatroon wordt zo aangepast dat de meeste straten zijn verbonden met de haven en de gracht.

De transformatie van Schinkelhaven vraagt om een ander straatbeeld. Daarvoor moet het parkeren anders worden opgelost. Bij ieder project is een eigen parkeervoorziening nodig, bij voorkeur ondergronds.

De oever van de Schinkel biedt bijzondere kansen. Hier ligt een belangrijke ecologische verbindingszone die ook betekenis kan krijgen als openbaar oeverpark. Een groene tegenhanger van de bebouwde omgeving in Schinkelhaven. In het toekomstige oeverpark worden de oude veenweide en begraafplaats Huis te Vraag zorgvuldig opgenomen.

In het park komt een fietsverbinding met beweegbare brug over de Schinkel. De bouw van de brug vraagt om de verplaatsing van enkele woonboten, waarvoor nieuwe ligplaatsen moeten worden gezocht in de omgeving.

In de verdere planvorming is de landschappelijke inrichting van het park en de inpassingen van fietsverbindingen in dit cultuurhistorisch waardevolle gebied een belangrijke opgave.

*) De hele concept-projectnota is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/schinkelkwartier/nws-schinkelkwartier/concept-projectnota-schinkelkwartier/