Dat er ambitieuze plannen zijn voor het Schinkelkwartier – het gebied van de Schinkel tot Sloten –   wisten we al. In de concept projectnota wordt nu duidelijk hoe ambitieus deze plannen wel niet zijn. Ons woonbotendorp komt in de slagschaduw van het deelplan Schinkelhaven (tussen de Schinkel en de A10). Het hele plan is te vinden op website van de gemeente*). De inspraakperiode loopt van 7 januari tot en met 17 februari 2021. VWZ zal hier zeker gebruik van maken. Laat ons weten wat je van de plannen vindt (info@vwz.amsterdam), eind januari zullen we onze concept-reactie met de leden delen.   

Wat kan er voor onze buurt gaan veranderen:

 • fietsbrug over de Schinkel;
 • geluidsschermen en afschermende bebouwing langs de A10, en mogelijk geluidsschermen langs de spoorbaan van tram en metro;
 • kunst en cultuur in de openbare ruimte en speelplekken langs het Jaagpad;
 • culturele voorziening op wijkniveau.

 Wat staat er in de concept projectnota over het deelplan Schinkelhaven (het gebied tussen de Schinkel en de A10):

Het gebied verandert in een ‘makersdistrict’ met een menging van oude en nieuwe ambachten, ondernemingen in creatieve sectoren en kleinschalige kantoren.

De zandhaven wordt vergroot en verbonden met de Westlandgracht. Aan de zonzijde van de ‘Schinkelhaven’ kan een groene oever ontstaan met terrassen aan het water.

Een fietsbrug over de gracht maakt de Schinkelhaven uit alle richtingen bereikbaar. Het stratenpatroon wordt zo aangepast dat de meeste straten zijn verbonden met de haven en de gracht.

De transformatie van Schinkelhaven vraagt om een ander straatbeeld. Daarvoor moet het parkeren anders worden opgelost. Bij ieder project is een eigen parkeervoorziening nodig, bij voorkeur ondergronds.

De oever van de Schinkel biedt bijzondere kansen. Hier ligt een belangrijke ecologische verbindingszone die ook betekenis kan krijgen als openbaar oeverpark. Een groene tegenhanger van de bebouwde omgeving in Schinkelhaven. In het toekomstige oeverpark worden de oude veenweide en begraafplaats Huis te Vraag zorgvuldig opgenomen.

In het park komt een fietsverbinding met beweegbare brug over de Schinkel. De bouw van de brug vraagt om de verplaatsing van enkele woonboten, waarvoor nieuwe ligplaatsen moeten worden gezocht in de omgeving.

In de verdere planvorming is de landschappelijke inrichting van het park en de inpassingen van fietsverbindingen in dit cultuurhistorisch waardevolle gebied een belangrijke opgave.

*) De hele concept-projectnota is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/schinkelkwartier/nws-schinkelkwartier/concept-projectnota-schinkelkwartier/

 

,

 • Hanneke Folgering

  says on:
  1 januari 2021 at 10:48

  Het lijken me goed bedoelde plannen. De geluidsschermen: fantastisch!! De fietsbrug snijdt wel het groen in twee op het Jaagpad, dat lijkt me haaks op de doelstelling groen gebied staan. En moeten er boten weg? Hoe lang wordt het een bouwput?
  Fijn, als het VWZ bestuur er iets aan doet, dankjewel.

 • Astrid de Groot

  says on:
  6 januari 2021 at 13:32

  Beste bestuur,

  Ik heb begrip voor de uitbreiding van de Stad Amsterdam. De fietsbrug baart mij alleen zorgen. Om de volgende redenen:
  – Ik zie weining noodzaak in de brug :
  A) het zal niet veel sneller zijn om naar de stad (dan pak je de zeilbrug ) of naar stadionplein te gaan ( het sluisje).
  B) Er is capaciteit genoeg op het brede pad op het sluisje – en geen auto’e toegankelijk – en ook de zeilbrug heeft nog ruimte voor meer fietsers.
  – Het verbreekt rucksichloos het unieke en rustieke wandelpad aan het Jaagpad (onderdeel van de GR12). NB: Dit wandelpad start bij de begraafplaats “huis gevraagd” . De gemeente geeft in haar plannen aan dat de begraafplaats als belangrijk monument wordt gezien.
  – Eenmaal een brug is de stap naar auto/bus of metro – brug snel gemaakt.
  – De brug heeft een zeer grote effect op het woongenot van de de bootbewoners, die gekozen hebben voor deze plek met rust. Maar ook voor de bezoekers aan de andere kant “het eiland,” waar drommen mensen uit de stad hun rust zoeken. Deze bijna dorpse rust is weg als je uitkijkt op een brug met fietsers.

  Ik wens het bestuur veel wijsheid en energie om dit euvel aan te pakken.
  Gr. Astrid

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*