De algemene ledenvergadering staat gepland voor vrijdag 24 maart aanstaande in Hotel Jansen (Valschermkade). Aanvang zoals altijd 20:00 uur.

Op de agenda:

 1. Verslagen
  • ALV maart 2017
  • Bijzondere ALV 24 oktober 2017
 1. Zuidasdok stand van zaken
 1. Ondergrondse containers
  • Terugblik buurtpeiling
  • Vooruitblik Wormenhotels en Brengparkjes
 1. VWZ Nieuwsbrief en website
 1. Financiën
  • Verantwoording uitgaven procedure Zuidasdok
  • Extra bijdragen 2017
  • Verslag Kascommissie
 1. Bestuursamenstelling 2017
 1. Wat wellicht nog ter tafel komt…
  • Rubbergranulaat sportvelden
  • Opmeten woonboten (nulmeting)
  • Bouwwoede Valschermkade
  • Waaks!