Dinsdagavond 8 januari zijn de bewoners van het Jaagpad door het VWZ bestuur bijgepraat over de plannen voor een voorgenomen tramverbinding over de Schinkel. Deze extra verbinding zou nodig zijn voor het goed ontsluiten van het nog te ontwikkelen woongebied Schinkelkwartier (grofweg tussen de Schinkel, Nieuw Sloten, A-10 en Henk Sneevlietweg).

We hebben vastgesteld dat dergelijke plannen op zich geen nieuws zijn. Al decennia wordt over een extra verbinding over of onder de Schinkel gesproken. Tussen de Laan der Hesperiden en de Generaal Vetterstraat is hiervoor in de bestemmingsplannen zelfs een reservering opgenomen. Verrassend is wel dat een dergelijke verbinding een ernstige aanslag betekent op de ‘groen blauwe scheg’ en de Schinkeleilanden, juist nu hier zo’n enorme waarde aan gehecht wordt ook door bewoners uit de omliggende buurten, de gemeente en de plannenmakers van het plan Verdi.

Om versnippering en verrommeling van bestaande groen- en recreatiegebieden tegen te gaan en om de kwaliteit van ons eigen woongebied te behouden, gaan we nu met een aantal buurtgenoten van het Jaagpad kijken wat de kansen en mogelijkheden zijn voor een groene en snelle oost-west verbinding, waarbij de groen-blauwe kwaliteit van ons woongebied gerespecteerd wordt. Via deze website en met bijeenkomsten willen we buurtgenoten informeren over en betrekken bij de ontwikkelingen.