Aan het IJsbaanpad zijn afgelopen juni  afvalcontainers voor restafval, plastic, glas & papier geplaatst. Mooi! Maar vaak zijn ze vol en worden er, wat veel buurtgenoten al vreesden, vuilniszakken ‘bijgeplaatst’. Dat was niet de bedoeling, maar wat is er dan nu aan de hand?

De ondergrondse containers aan het Jaagpad zijn nog niet geplaatst. Dit betekent dat de vuilnisophaaldienst èn twee keer per week het vuilnis ophaalt èn de containers moet ledigen. Hier lopen twee vuilnisophaalsystemen parallel, maar het aantal mensen en vrachtwagens dat het werk moet doen blijft hetzelfde. Daarnaast hechten we toch een beetje aan gewoonte en brengen veel van ons twee keer per week het vuil bij de containers. Gevolg is dat de containers regelmatig overvol zijn maar dat er bij de gemeente onvoldoende capaciteit is de containers te ledigen.

Dit probleem is ook besproken met de vuilnisophaaldienst. Die balen ook natuurlijk. Zeker als door bijplaatsingen een stinkende hoop vuilniszakken aan de buitenkant van de containers aangroeit. Blijf melden: (zoek op meldpunt vuilnis amsterdam zuid voor telefoonnummer en meldingsformulier).

Als binnenkort alle ondergrondse containers bij het Jaagpad zijn ingegraven zal het vuilnis niet meer twee keer per week worden opgehaald. Hierover krijgen we te zijner tijd nog bericht van de gemeente.