Het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam heeft op 26 februari 2019 een aantal belangrijke documenten voor de ontwikkeling van Verdi (het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en de Nieuwe Meer) vrijgegeven voor inspraak.

Het belangrijkste document is de concept-Investeringsnota voor deelplan 1 Verdi. Dit deelplan gaat over het noordoostelijk deel van Verdi tussen de A10, het Burgerweeshuispad, de Stadiongracht en de Amstelveenseweg. Ook de kavel van het gebouw Infinity (de Schoen) hoort bij deelplan 1 Verdi (zie afbeelding hieronder, de rode lijn). Het college heeft de concept-Investeringsnota Deelplan 1 vrijgegeven voor inspraak met de concept-Projectnota en de verkennende milieuonderzoeken als bijlagen. Tevens heeft het college de concept-Notie Reikwijdte en Detail vrijgeven voor inspraak. Deze conceptnotitie is een eerste stap naar de milieueffectrapportage die voor het gebied moet worden gemaakt. De concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft inzicht in de ontwikkelingen die we voorzien, beschrijft welke thema’s we ten behoeve van de milieueffectrapportage onderzoeken en hoe we dit onderzoek gaan doen.