Een groot aantal bestaande drijvende bouwwerken is gelegaliseerd. Bestaande woonboten mogen blijven liggen; daarvoor afgegeven vergunningen gelden voortaan als omgevingsvergunning en zij hoeven niet verbouwd te worden om aan het Bouwbesluit 2012 te gaan voldoen. Vanzelfsprekend mag geen gevaar ontstaan voor de veiligheid of gezondheid. Is daar wel sprake van, dan kan worden ingegrepen door de gemeente op grond van de zorgplicht.

Voor nieuw te bouwen woonboten, watervilla’s en drijvende horecagelegenheden moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd en geldt het Bouwbesluit 2012. Wel kan worden verklaard dat bepaalde passages in het Bouwbesluit niet van toepassing zijn, zoals bepaalde hoogtes of de aanwezigheid van een balkon, tuin of berging. Deze uitzonderingen worden meegenomen in een gewijzigd Bouwbesluit 2012. Schepen die nog actief gebruikt worden voor de (plezier)vaart worden niet aangemerkt als bouwwerk en hoeven niet te voldoen aan het Bouwbesluit.

Dat stond in het wetsvoorstel dat aan de Raad van State was gezonden. Inmiddels heeft de Raad advies uitgebracht. Dat advies wordt nu verwerkt en naar verwachting wordt het voorstel in het begin van 2016 aan de Tweede Kamer gestuurd. Na indiening bij de Tweede Kamer is het voorstel openbaar. Het streven is om het wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking te laten treden.

Uit:  “nieuwsbrief bouwen met kwaliteit”