Van het Zuidas Project kregen wij het volgende bericht:

Beste betrokkenen bij het gebied Verdi,
 
Tijdens eerdere bijeenkomsten over de ontwikkeling van het Zuidas deelgebied Verdi zijn regelmatig vragen over de geplande vergroening van het gebied gesteld. Naar aanleiding van deze vragen hebben wij het Groenplan Verdi opgesteld waarin de vergroening van het gebied wordt omschreven. Het Groenplan Verdi kunt u hier bekijken. Bijgaand ontvangt u de samenvattende flyer van het plan. Op dinsdag 28 september organiseren wij een wandeling voor de buurt waarin we het groenplan met u bespreken. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
 
Bij de ontwikkeling van Verdi wordt ingezet op verbinden, vergroenen en verdichten. In het Groenplan wordt de visie op vergroenen in Verdi toegelicht, en wordt beschreven wat met vergroenen bedoeld wordt, hoe Verdi vergroend gaat worden en waar. Het Groenplan is een uitgebreid document dat binnen de projectteam Verdi gebruikt zal worden als handboek. Het plan wordt niet bestuurlijk vastgesteld maar gaat wel de basis vormen voor de vergroening van het gebied.
 
Tijdens de wandeling op 28 september lopen wij langs de verschillende projecten waarbij we het groenplan toelichten. U heeft alle gelegenheid te reageren op het plan en vragen te stellen aan onze experts. Naar aanleiding van uw vragen en reacties kunnen wij het plan waar nodig aanscherpen.
De wandeling start om 17:00 uur en duurt tot 18:00 uur. Het verzamelpunt voor de start van de wandeling is op de Jachthavenweg 44, buiten bij Veba Watersport. Na de wandeling kunnen we verder met elkaar doorpraten tijdens een borrel met broodje, en we sluiten rond 19:30 uur af. Mochten de regels omtrent COVID19 veranderen waardoor deze bijeenkomst er anders uit moet komen te zien, houden wij de deelnemers hiervan op de hoogte.
 
Meer informatie over de wandeling en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u hier. Reserveer snel uw plek!
Wij hopen u dinsdag 28 september weer te ontmoeten.
 
Met vriendelijke groet,
 
Team Verdi