Zoals iedereen al uit de media had vernomen zijn bijna alle bezwaren die waren ingediend tegen het tracébesluit ‘Zuidasdok’ van de minister van Infrastructuur en Milieu door de Raad van state ongegrond verklaard. Ook de bezwaren die de VWZ tegen de aanleg van het Zuidasdok had ingediend werden ongegrond verklaard. Het persbericht van de Raad van state vind u hier en de uitspraak hier. Het bestuur van de VWZ had met deze uitspraak al wel rekening gehouden. Al eerder in de procedure hadden we als VWZ een belangrijke overwinning behaald. Op onze zienswijze uit 2016 had de Minister namelijk het Tracébesluit aangepast en in het besluit opgenomen dat in de noordelijke beweegbare brug van het tracé 50m3 aan resonatoren moet worden geplaatst. Door deze maatregel zal het laagfrequent geluid met 2 tot 3 db afnemen. Op ons wensenlijstje stond echter ook een hoger geluidscherm en een geluidscherm dat niet transparant is. Dat heeft de Raad van State afgewezen.

Tegen de Uitspraak van de Raad van State kunnen we niet meer in beroep gaan.

Alhoewel de uitspraak voor de VWZ niet positief is en er geen beroep meer mogelijk is betekent dit nog niet dat we ons bij deze uitkomst gaan neerleggen. In de komende periode gaan we kijken of de gemeente Amsterdam en het projectbureau Zuidasdok de situatie nogmaals willen bekijken en gaan we vriendelijk vragen of er toch nog extra maatregelen mogelijk zijn die de situatie qua geluid voor de toekomst verbeteren. We kunnen dat niet afdwingen maar vragen staat vrij.