De bewoners van de Generaal Vetterstraat en het Spijtellaantje hebben, net als wij, aardig wat vragen gesteld over de plannen van de gemeente met het Schinkelkwartier. Een belangrijk onderdeel van al die vragen gaan over het “Groene karakter” van ons gedeelte van het Schinkelkwartier.

Terwijl we allemaal wachten op de reacties van de Gemeente op alle vragen, gaat deze groep bewoners vast zelf aan de slag met het opstellen van plannen en ideeën over hoe zij graag de buurt zouden zien. Een van de leden heeft subsidie aangevraagd en gekregen, waardoor deze groep ook professionele ondersteuning krijgt.

Er is ook aan ons gevraagd om mee te denken:

We willen met een groep betrokken personen een sterke gemeenschap vormen die een positieve en belangrijke invloed heeft op de ontwikkeling van Schinkelhaven – een onderdeel van Schinkelkwartier. We beginnen met een bijeenkomst vrijdagavond 7 mei. Deze sessie is strategisch, gaat over onderliggende waarden van de buurt en hoe we hier met de juiste personen energie en richting aan geven. Suggesties voor deelnemers welkom, hoewel we een klein groepje willen houden met grote vertegenwoordiging.

Als er iemand van onze vereniging interesse heeft om mee te doen, meld je dan bij ons algemeen e-mailadres: info@vwz.amsterdam. Ook als a.s. vrijdagavond te snel voor je is, maar je toch interesse hebt voor een volgende bijeenkomst, laat het dan weten.

In Amsterdam is er een heel netwerk van wat “stadsdorpen” genoemd wordt. Hierbij wordt ook aangesloten en dat maakt de positie van de groep binnen de Gemeente nog duidelijker en sterker.