De Woonbootvereniging Amsterdam maakt het ook dit jaar weer makkelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de flinke verhoging van de precario door de Gemeente Amsterdam. Via deze link kun je lezen wat je kunt doen.

De kans dat er iets gedaan kan worden aan de precario verhoging is niet heel groot. De gemeente heeft de mogelijkheid om ieder jaar de precario te verhogen naar eigen inzicht. WVA roept alle woonbootbewoners op om met een protest duidelijk te laten blijken dat er grenzen zijn aan wat acceptabel is. Een protest indienen betekent werk voor de gemeente en veel protesten over precario betekenen dat politici meer bereidheid hebben om te overleggen.

Het VWZ bestuur praat inmiddels met het bestuur van WVA over voorstellen die met de Gemeente besproken kunnen worden over dit onderwerp. Denk hierbij aan meer ligplaatszekerheid bij verdere verhogingen, of het vervangen van precario door andere vormen waarbij zowel de Gemeente als de bewoners er op vooruit gaan.