In het weekeinde van 12 en 13 november was er een fitness expo in de Sporthallen Zuid. De expo trok veel bezoek en dat heeft geleid tot veel parkeeroverlast in onze buurt. Veel buren hebben geklaagd bij het telefoonnummer 14020 van de gemeente Amsterdam. De afdeling handhaving kwam in actie en slingerde foutparkeerders op de bon. Het bestuur van de VWZ heeft naar aanleiding van deze overlast een mail gestuurd naar Sporthallen Zuid. Hieronder treft u de tekst zoals we deze naar de sporthallen hebben verstuurd.

Beste buren,

Het afgelopen weekeinde heeft u uw sporthal verhuurd aan fitness-expo. Volgens eigen zeggen zijn zij de grootste fitness beurs van de Benelux. De beurs mag gelet op het aantal bezoekers dat deze heeft getrokken een succes heten. Helaas heeft dat succes voor ons als buren een keerzijde. Gedurende het hele weekeinde werden we geconfronteerd met honderden auto’s die op het doodlopende IJsbaanpad tevergeefs een parkeerplaats zochten. Veel van uw bezoekers hadden maling aan verkeersregels en parkeerden hun auto’s op groenstroken, fietspaden en trottoirs. De bewoners hadden het nakijken en konden hun auto niet meer parkeren in de buurt en moesten uitwijken naar het industrieterrein Schinkel of de Stadionbuurt.

We weten dat Sporthallen Zuid ruime ervaring heeft met het organiseren van evenementen en het stroomlijnen van de daarbij behorende bezoekersstromen.

Hoe kan het dat Sporthallen Zuid het dit weekeinde zo slecht heeft geregeld dat de politie er aan te pas moest komen en dat de handhavers van de gemeente meerdere malen zijn geweest. U heeft met dit evenement voor veel overlast bij uw buren gezorgd.

We willen er bij u op aandringen dat u bij het organiseren van evenementen waarbij het aantal parkeerplaatsen op uw eigen terrein onvoldoende is altijd verkeersmaatregelen neemt. Het inhuren van verkeersregelaars en een afsluiting van het IJsbaanpad ter hoogte van de ingang van de tennisvereniging volstaat doorgaans om de overlast voor uw buren te beperken.

We hebben enkele foto’s toegevoegd zodat u zelf kunt zien hoe uw bezoekers zich in onze straat gedragen als er geen verkeersmaatregelen worden getroffen.

Graag gaan we met u als goede buren in gesprek over hoe u dergelijke overlast in de toekomst kan voorkomen.

Vriendelijke groet,

Het bestuur van de Vereniging Woonschepen Zuid

img_1914img_1916img_1917