Eerder schreef ik al een bericht van pogingen om meer (ligplaats) zekerheid te krijgen voor woonbootbewoners, vooral rond precario. Op initiatief van de Woonbootvereniging Amsterdam is er recent een motie in de gemeenteraad behandeld over dit onderwerp. In de motie wordt verzocht om te onderzoeken of precario voor ons woonbootbewoners omgezet kan worden naar een huurcontract voor de ligplaats. Een huurcontract past veel beter bij het gebruiksdoel van een ligplaats. Er zijn ook al diverse ligplaatsen met een huurcontract in Amsterdam.

De Motie is aangenomen, dus het onderzoek zal starten.

VWZ werkt samen met WVA in de Woonboten Coalitie Amsterdam. Ook aan dit onderwerp. Mochten er leden zijn die ervaring hebben met huurcontracten voor ligplaatsen en die ervaring willen delen, laat het weten via een antwoord op dit bericht of een email aan ons emailadres. Ook als je hier meer over wilt weten of mee wil doen in discussies over hoe een huurcontract er uit komt te zien, laat het ons weten.

We gaan uiteraard ons best doen om een standaard contract op te zetten en te zorgen voor een betere ligplaatszekerheid. Dit zal op den duur gaan leiden tot nog meer standaard regelingen rond andere zaken die bij een woonboot horen. En hopelijk ook tot meer en betere financieringsmogelijkheden.