Op dinsdagavond 19 september was een gecombineerde steiger- en bestuursvergadering. Op de vergadering vertelde één van de steigervertegenwoordigers dat deze onlangs bezoek had gehad van een keurig gekleed en Engels sprekende meneer die zijn diensten aanbood. Hij had van een afstand gezien dat het dak in slechte conditie was en wilde dit dak wel maken.

Trap er niet in en ga nooit met mensen in zee die op deze manier hun diensten aanbieden. Na het betalen van een voorschot verdwijnen ze weer. Soms beginnen ze aan een klus en als het werk eenmaal aan de gang is moet er steeds meer geld bij.

Hier een link naar een artikel in het parool waarin de politie waarschuwt voor Engelstalige klusjesmannen.