Beste leden van VWZ,
Bij deze nodigen wij jullie van harte uit om onze jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen. De vergadering zal worden gehouden op dinsdag 25 oktober 2022. U kunt binnen lopen vanaf 19:45 en we starten de vergadering om 20:00 uur. De locatie is het clubgebouw van Tennisvereniging Joy aan het Jaagpad, bij de snelweg.
De agenda voor de vergadering is als volgt:
 • Welkomstwoord
 • Behandeling notulen vorige jaarvergadering (welke zijn te vinden op onze website)
 • Financiële verslaglegging
 • Samenstelling Bestuur
 • Korte verslagen rond alle lopende projecten van de vereniging en die spelen in onze buurt:
  • Steiger Onderhoud
  • Samenwerking Woonboot Coalitie Amsterdam
  • Ligplaatszekerheid / Precario / Huur / Erfpacht
  • Schinkelwarmte
  • Overlast van Sluis / Nieuwe Meer / Algen
  • Zuidasdok / Verdi / Schinkelkwartier / Sporthallen Zuid
  • Schoonmaakacties
  • Ruilkast
 • Rondvraag

De bedoeling is om alle onderwerpen rond 21:30 uur afgehandeld te hebben, waarna het informele en gezellige napraten kan beginnen.