Op 15 september is er door enkele woonbootbewoners met een aantal mensen van de Gemeente gesproken over een nieuw “Verplaatsingsprotocol voor woonboten”. De lessen die geleerd zijn uit het “Bever” protocol en van recente individueel afgesloten verplaatsingsovereenkomsten zijn verwerkt in een concept document.
Het doel van het nieuwe protocol is uiteraard om een standaard af te spreken voor situaties waarbij een woonboot op last van de gemeente heel kort, tijdelijk of permanent verplaatst moet worden.
De grote aanleiding is het programma van de Gemeente om de kades en bruggen te renoveren of te vernieuwen. Ongeveer 70% van alle woonboten in Amsterdam gaan de komende jaren te maken krijgen met een verplaatsing in het kader van dit programma. Voor onze VWZ omgeving kun je denken aan baggerwerkzaamheden, steiger renovatie en dergelijke.
Het protocol omschrijft behoorlijk duidelijk en mijns inziens heel redelijk welke verantwoordelijkheden bij de gemeente liggen en welke bij de woonbooteigenaar. Vaak zitten er aan een verplaatsing ook allerlei financiële gevolgen en ook daar is ruim aandacht aan gegeven.
Tijdens het overleg werden al veel bijzondere situaties besproken, maar 100% compleet zal het protocol nooit zijn. Het zal wel een heleboel tijd gaan schelen voor de gemeente en woonbootbewoners dat het overgrote deel van alle zaken die bij een verplaatsing horen al in het protocol zijn vastgelegd.
Twee punten zijn nog belangrijk om te melden:
  • Een verplaatsing is een mooi moment om ook verbeteringen aan te brengen aan voorzieningen. Denk aan een betere aansluiting van de nutsvoorzieningen.
  • Juiste vergunningen zijn een onderdeel van een verplaatsing. De Gemeente treed in overleg over zaken waarvoor geen vergunning is gegeven maar die wel aanwezig zijn. In principe is een verplaatsing niet bedoeld voor “Handhaving” van de regels, maar overleg over illegale zaken zal zeker gevoerd worden.
Wie het concept document alvast wil zien of vragen en/of suggesties heeft, kan zich bij mij melden, via info@vwz.amsterdam
Erwin uit de Bos