OVERLAST SLUIS BIJEENKOMST
7JULI 2021 19:00 ONLINE
IEDEREEN WELKOM!

Aanwezig hierbij zullen zijn de diverse diensten van de gemeente.
Meld je aan op info@vwz.amsterdam dan sturen we een link.
Een aantal mensen uit de buurt waren van plan om foto’s en video’s van de overlast te verzamelen.  Als je die op de bijeenkomst wil laten zien moet je dat ook even doorgeven op info@vwz.amsterdam

Deze bijeenkomst is een vervolg op een eerder overleg van 25 maart. Het verslag van de vorige vergadering vind je elders op deze site.

De voorlopige agenda
1. Stand van zaken vanuit Gemeente/Waternet/Handhaving
2. Stand van zaken vanuit de buurt:  Evelien sluis, Eric overlast bootjes, en andere buurtbewoners.
3. Oplossingen overlast Sluis zoals geluid en wildplassen:: o.a. Toiletten en reiniging op de sluis, terugkeer sluiswachters, stewards en meer toezicht
4. Oplossingen overlast bootjes
5. Rondvraag.

Verder is er inmiddels ook gesprek geweest met Rocco Piers, vicevoorzitter Stadsdeel Zuid. Die heeft toegezegd voor 7 juli duidelijkheid te verschaffen over het plaatsen van extra toiletten op de sluis.

 

Namens de VWZ

Evelien van Leeuwen, Eric Eldering, Roland Postma