Naar aanleiding van onze vraag over de ingetekende asowoningen in de groenstrook tussen Jaagpad en Helicopterstraat hebben we antwoord gekregen van de gemeente Amsterdam. De locatie die op de website staat van de gemeente blijkt niet te kloppen. Op dit moment loopt er een technisch en financieel onderzoek naar de mogelijkheden naar een locatie achter het Frans Ottenstadion. Zodra duidelijk is of hier een locatie zou kunnen komen, zal ook met de omwonenden contact worden opgenomen.