Containerleed

Aan het IJsbaanpad zijn afgelopen juni  afvalcontainers voor restafval, plastic, glas & papier geplaatst. Mooi! Maar vaak zijn ze vol en worden er, wat veel buurtgenoten al vreesden, vuilniszakken ‘bijgeplaatst’. Dat was niet de...