Voorbereidende werkzaamheden project Zuidasdok: graven van proefsleuven

Hieronder de informatie van de omgevingscoördinator van Zuidplus, Karen van Zwam:

Vanaf 8 januari starten we met het graven van een proefsleuf op het Jaagpad/IJsbaanpad De proefsleuf bevindt zich in het plantsoen en deels op de stoep aan de oostzijde van het Jaagpad. Het werkterrein wordt met hekken afgezet. De proefsleuven worden gegraven om te kunnen onderzoeken en vaststellen welke kabels en leidingen op deze locatie onder de grond liggen. Deze gegevens heeft ZuidPlus nodig om te bepalen of voor de bouwwerkzaamheden nog kabels en leidingen moeten worden verlegd.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden overdag plaats op werkdagen van dinsdag 8 januari tot en met 10 januari 2019 tussen 07.00 uur en 16.00 uur. De werkzaamheden vinden op de stoep en in de berm plaats. Op het IJsbaanpad worden de voetgangers over een lengte van maximaal 10m over het fietspad geleid. Het werk bestaat uit het graven van een proefsleuf van ongeveer 3 bij 0,5 meter met gebruik van een kleine mobiele graafmachine. Samen met de eigenaren van de kabels en leidingen worden de aangetroffen kabels en leidingen gecontroleerd en digitaal ingemeen.

Hinder

U kunt geringe geluidhinder ervaren, bijvoorbeeld als gevolg van het draaien van de kraan. Vanwege de lage intensiteiten wordt er geen hinder verwacht van het omleiden van de voetgangers over het fietspad.