Regelmatig overlegt de VWZ met de aannemer (TRIAX)  en projectleiding van de reconstructie knooppunt Nieuwe Meer over de gevolgen die het voor onze buurt heeft.  Wij krijgen vooral te maken met de aanleg van een nieuwe 3 baansoprit van de A10/A4. Die begint op de Amstelveenseweg en loopt van daaruit langs de A10. Hiervoor moet een nieuwe brug gebouwd worden over de Schinkel en fly-overs bij tennisclub Joy Jaagpad.  Daarnaast komen er ook 2 nieuwe bruggen en een fietspad bij aan de kant van de Nieuwe Meer.
Meer informatie over dit hele project en tekeningen kan je bekijken op de site van Zuidasdok (zie de links onderaan bij dit verhaal) In dit stuk aandacht voor zaken die direct voor onze buurt van belang zijn en op korte termijn gaan spelen.

Werkzaamheden van september 2024 – eind 2027

Op dit moment is TRIAX  bezig met allerlei voorbereidingen. De echte bouw begint in september van dit jaar en gaat zo’n drie jaar duren. Volgens planning is deze kant eind 2027 klaar.

Nadelen

De nadelen zijn duidelijk: nog meer geluidsoverlast als gevolg van een drietal extra rijstroken aan deze kant van de A10 die overgaan in een hoge fly-over achter de tennisbanen. Daarnaast de  de komende jaren overlast door de bouw.

Goed nieuws geluidsschermen

Er komen meer en hogere geluidsschermen o.a. op de brug Schinkel Noordzijde (wordt 4m), meer westelijk (richting Joy) wordt de hoogte 5m, meer oostelijk (richting Frans Otten Stadion) 4m en op de nieuw te bouwen fly-over 1m. Op het bewegend deel van de nieuwe brug blijft de schermhoogte zoals nu 2m. Zoals afgesproken  komen er extra geluidsbeperkende maatregelen aan de onderzijde van de brug.

Planning volgens de bouwer TRIAX

Afsluiting vanaf het einde Jachthavenweg

  • 6 t/m 12 maart 2024 (werkzaamheden bomenkap)
  • 1 juni 2024 t/m einde project 2031

Zolang de Jachthavenweg niet is afgesloten wordt er incidenteel gebruik gemaakt  van de openbare weg voor de aan en afvoer van materiaal. Dit zal TRIAX tot een minimum beperken. Afsluiting IJsbaanpad (Zuidersluisdeur)

Omdat er een bouwkraan komt te staan ten zuiden van het sluisgebouw moeten er bomen gekapt worden.

  • Voor de kap van de bomen is nu 4 en 5 maart 2024 beoogd (tijdens de spits is de route tussen 8.00–9.30 en 16.30-18.00 wel open). Zodra dit definitief is volgt tijdig informatie.
  • Omdat die bouwkraan er komt te staan wordt de Zuidersluisdeur i.v.m. de veiligheid afgesloten van December 2024 – najaar 2027.
  • Afsluiting Piet KranenbergPad
  • Vanaf augustus 2024 voor de duur van ca. 1,5 jaar.  In de ochtend- en avondspits zal het Piet Kranenbergpad wel opengesteld zijn voor fietsers.

Aandachtpunten VWZ

Kappen van bomen
Hier zijn wij uiteraard altijd heel kritisch op, maar in dit geval gaat het om het kappen en verplaatsen van een beperkt aantal bomen en zien wij de noodzaak daar ook wel van in.  We  zullen daar als VWZ dan ook geen bezwaar tegen maken.

Afsluiting van het fietspad over de zuidelijke sluisdeur voor drie jaar vinden we een slecht idee. Dat betekent elke keer dat er geschut wordt lange wachttijden voor fietsers. Dat wordt zeker in de spits en in de zomer een flink probleem. Hoewel TRIAX oplossingen voor dit probleem probeert te vinden door de schuttijden aan te passen is hierover nog veel onduidelijkheid.

Afsluiting van de Jachthavenweg en voor een wat kortere tijd ook het Piet Kranenburg is vervelend maar wel begrijpelijk. Om de overlast te beperken is namelijk afgesproken dat bouwmateriaal niet over het IJsbaanpad en de Jachthavenweg aangevoerd wordt, maar via de andere kant van de A10.

Afsluiting van onderdoorgang vanuit de kom naar de Nieuwe Meer
Dit zal soms voor korte tijd nodig zijn, maar hierover is nog niks bekend. Wij zijn hierover nog in overleg.

Afsluiting van de doorvaart door de SLUIS
Ook hierover zijn nog geen details bekend.

De laatste twee boten bij de sluis
Voor de veiligheid moeten de laatste twee boten bij de sluis gedurende bepaalde perioden ontruimt worden. Voor één boot lijkt dit inmiddels opgelost maar voor de tweede boot is er nog geen definitieve oplossing. Ook hier houden we de vinger aan de pols.

Geluidsoverlast
Volgens TRIAX zal de geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden binnen de normen blijven. Er zal bv niet worden geheid voor de pijlers van de nieuwe bruggen. Inmiddels is er een geluidsmeter opgehangen om dat te checken.

Doorvaart naar Nieuwe Meer
Door de pijlers van de nieuwe bruggen wordt de huidige doorgang geblokkeerd. Daarom zal de doorvaart aan de Oostkant uitgebaggerd worden zodat daar woonboten en gewone bootjes doorheen kunnen.

OVERLEG MET DE BOUWERS

Gedurende de bouw hebben wij geregeld overleg met de bouwers. Heb je vragen, opmerkingen, laat het ons weten. Stuur een mail of een appje of loop langs.

Marieke Nouwen
Evelien van Leeuwen
Roland Postma

info@vwz.amsterdam

Meer info

Knooppunt de Nieuwe Meer

Logistieke puzzel rond knooppunt De Nieuwe Meer

Afbraak bedieningstorens bij bruggen