WERKGROEP ZUIDASDOK

Op woensdag 23 mei jl was er een eerste overleg van de werkgroep Zuidasdok met een vertegenwoordiger van de geselecteerde aannemer Zuidplus en de nieuwe omgevingsmanager van Zuidasdok.
Enkele belangrijke onderwerpen:

UITSTEL START BOUW
Het tracébesluit is nog niet definitief vastgesteld vanwege nog lopende bezwaren (niet van VWZ). De uitspraak wordt pas later dit jaar verwacht. De start van de werkzaamheden aan de nieuwe brug zal waarschijnlijk eind 2019 zijn.

UITWERKING PLANNEN
De aannemer is in de uitwerkingsfase en die loopt nog door tot 1 nov 2018. Het voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt en voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd.

DOORVAART
In de plannen is opgenomen dat er een doorvaart voor woonboten in en uit de kom gerealiseerd wordt aan de Oostkant (Jachthavenweg) van de onderdoorgang. Er zal gezorgd worden voor voldoende ruimte en diepte.

ONDERDOORGANG JACHTHAVENWEG
Zodra het Piet Kranenbergpad gereed is, verwachting juli 2018, zal de onderdoorgang van de Jachthavenweg weer worden afgesloten. De aannemer Zuidplus heeft de bouwweg overgenomen van ProRail en zal daar voorbereidende werkzaamheden gaan uitvoeren. Of de weg opengesteld gaat worden bij evenementen wordt nog bekeken. Na realisatie van het hele plan zal de onderdoorgang een schelpenpad voor voetgangers worden.