Ondanks het feit dat een groot deel van de werkzaamheden door Zuidplus zijn opgeschort wordt er nog steeds gewerkt aan diverse onderdelen van het Zuidasdokproject. Een van die werkzaamheden betreft het verleggen van kabels en leidingen tussen de Amstelveenseweg en de Jachthavenweg. Op maandag 30 september wordt gestart op de Amstelveense weg onder het viaduct. In 5 nachten worden kabelgoten en buizen gelegd en overdag trekken ze hier kabels en leidingen door. In de nacht van donderdag 3 op vrijdag 4 oktober wordt het fietspad, aan de westkant, afgesloten. In de week van 7 oktober worden er op het Piet Kranenbergpad vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd. Op maandag 7 en dinsdag 8 ’s nachts. Verder overdag. Gedurende de werkzaamheden blijven voet- en fietspad toegankelijk. Vanaf 14 oktober wordt er op werkdagen tussen 07.00 u en 17.00 u onder het viaduct bij de Jachthavenweg gewerkt. Hier worden kabelbuizen met een “gestuurde boring” onder de grond aangebracht om de bomen aan de noordkant van de weg niet te beschadigen. Deze werkzaamheden duren naar verwachting 2 weken. De onderdoorgang is momenteel al gesloten maar het is ook de vraag of het mogelijk blijft om het pad langs het talud gedurende deze periode begaanbaar te houden. Als Zuidplus klaar is met het verleggen van kabels en leidingen komen de aannemers van de diverse netbeheerder terug om de kabels en leidingen aan te sluiten op en te koppelen aan het bestaande netwerk.

HINDER Voor de werkzaamheden wordt een hoogwerker een een mobiele graafmachine gebruikt en bij de Jachthavenweg een installatie voor de ondergrondse boring. Er wordt beperkte geluidshinder verwacht en er kan hinder worden ondervonden van een tijdelijk afsluiting van rijbaan, fiets- of voetpad.

OPENSTELLING ONDERDOORGANG Na deze werkzaamheden zal de onderdoorgang van de A10 Zuid bij de Jachthavenweg weer opengesteld worden voor fietsers en voetgangers.

MARATHON Tijdens de marathon op 20 oktober is de onderdoorgang open zijn en zal op IJsbaanpad en Jachthavenweg eenrichtingsverkeer worden ingesteld.