BOMENKAP
In de werkgroep Zuidasdok van 22 oktober heeft de aannemer aanvullende informatie gegeven over het kappen van bomen ivm het realiseren van de verbreding van de A10. Zij starten begin november aan de westkant bij de Nieuwe Meer en zij zullen rond 1 december aan de oostkant beginnen. Dat is het talud achter het Frans Otten Stadion en de speeltuin.
De bomen worden afgezaagd en later worden de stompen eruit gehaald.
Alle bouwverkeer zal via de Jachthavenweg Zuid rijden. De onderdoorgang van de A10, voor fietsers en voetgangers, zal weer worden afgesloten.
(NB Het Piet Kranenbergpad gaat 15 november weer open)
Voor het realiseren van een werkterrein, in de groenstrook naast de sluis ten zuiden van het sluiswachtershuis, heeft Zuidasdok een kapvergunning aangevraagd. Dit is nog in procedure.

BOUW BRUGGEN
In de zomer van 2019 zal er voor de verbreding van de A10 zand worden aangebracht. Dit zand heeft tijd nodig om te zetten. Eind 2019 start de bouw van de bruggen over de Schinkel. In 2023 zijn de bruggen klaar.
De damwanden zullen worden uitgevoerd met Bioblocks waardoor het zo snel mogelijk weer een groene uitstraling krijgt. Na oplevering zal er, onder de bruggen van de Jachthavenweg, een smal pad voor voetgangers gerealiseerd worden. Het is nog niet duidelijk of er een pad langs het talud kan komen.

Het totale project ZUIDASDOK duurt tot 2028