Op de website van VWZ en tijdens de rondvraag op de ALV van 14 maart waren er vragen over de geplande Fietsbrug over de Schinkel, naast de nieuw aan te leggen bruggen aan de zuidkant. Deze zou inmiddels zijn wegbezuinigd.
De omgevingsmanager van Zuidplus heeft mij verzekerd dat de Fietsbrug nog steeds in het ontwerp staat en dat deze er ook niet uit zal gaan.