Na verontrustende berichten over mogelijke verbindingen over de Schinkel ten behoeve van de nieuw aan te leggen woonwijk Riekerpark (tussen Schinkel en de Johan Huizingalaan), is er inmiddels een eerste informatiebijeenkomst geweest voor de bewoners van het Jaagpad. Als de plannen voor een extra brug over de Schinkel doorgaan worden de bewoners van het Jaagpad direct met de gevolgen geconfronteerd. Tijdens deze avond is een groep samengesteld van vijf personen die namens de bewoners Jaagpad en de VWZ het gesprek voeren met het projectteam Riekerpark en de gemeente Amsterdam.
Deze werkgroep is inmiddels bij elkaar gekomen om het vervolg te bespreken. Eerste stap is om nu te horen wat de plannen nu werkelijk zijn; pas dan kunnen we echt een beeld krijgen van de gevolgen voor de buurt en kunnen we meedenken over alternatieve opties voor de bereikbaarheid van de nieuwe wijk. Uiteraard is onze inzet om dat voor elkaar te krijgen zonder een extra brug over de Schinkel.
Vele bewoners hebben inmiddels ideeën aangedragen voor alternatieven en die gaan we natuurlijk allemaal meenemen. Maar zoals gezegd, eerst moeten we beter weten wat de concrete plannen zijn. Hiervoor is inmiddels voor eind februari een afspraak gemaakt met de gemeente.
We blijven jullie op de hoogte houden en zo snel mogelijk na de vergadering eind februari geven we weer een nieuw verslag.